Diễn Đàn

/

 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập

 

 Learn Vocabulary English 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 20, 2011 11:01 pm  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:13 am
  Vocabulary English 9
  UNIT1

  WordTranscriptClassAudio MeaningExample
  ado
  /əˈdu:/
  nsự khó
  khăn, sự rối rít
  I had much ado to get through this
  work.
  much
  ado about nothing
  chẳng
  có việc gì mà cũng làm rối tinh lên
  He always has much ado about nothing
  ASEAN/ˈasɪən/nHiệp
  hội các nước Đông Nam Á

  Vietnam joined the ASEAN in 1995
  Buddhism/ˈbʊdɪz(ə)m/nđạo
  Phật

  Buddhism is the official religion in
  Thailand
  compulsory/kəmˈpʌls(ə)ri/adj.bắt
  buộc
  English is a compulsory second language in
  Malaysia
  currency/ˈkʌr(ə)nsi/ntiền,
  hệ thống tiền tệ
  The unit of currency in the USA is
  Dollar
  federation/fɛdəˈreɪʃ(ə)n/nliên
  đoàn, liên bang, hiệp hội
  These federations have contributed to the great
  success
  ghost/gəʊst/nma quỷ,
  con ma, bóng ma
  She was afraid of ghosts when she was a
  child
  Hinduism/ˈhɪndʊɪz(ə)m/nđạo
  Hin-đu, Ấn Độ giáo
  Hinduism is one of the religions in
  Malaysia

  in
  addition (to smt)
  /i:n
  əˈdɪʃ(ə)n/
  prengoài
  ra, thêm vào
  In addition to beautiful sight-seeing, Hanoi is
  famous for its food

  Islam/ɪzˈlɑːm/nđạo
  Hồi
  Islam
  was created by Muhammad
  Malay/məˈleɪ/nTiếng
  Ma-lai-xi-a
  Malay is widely spoken in this
  country
  mausoleum/ˌmɔːsəˈlɪəm/nlăng,
  lăng tẩm, lăng mộ
  Uncle Ho's mausoleum was built in
  1960s
  monster/ˈmɒnstə/nquái
  vật, yêu quái
  The man said that he saw a giant monster
  yesterday
  prehistoric
  monsters
  /priːhɪˈstɒrɪk
  'mɒnstə/
  nnhững
  quái vật thời tiền sử
  I am
  curious about the prehistoric monsters
  mosque/mɒsk/nnhà thờ
  Hồi giáo
  We can hardly see any mosque in this
  area
  optional/ˈɒpʃ(ə)n(ə)l/adj.tùy ý
  lựa chọn, không bắt buộc
  This exercise is optional; you don't have to do
  it
  outline/ˈaʊtlʌɪn/nđề
  cương, dàn bài
  You'd better write down the outline of the
  essay
  partner/ˈpɑːtnə/ncộng
  sự, bạn cùng học (làm, chơi)
  The teacher asked us to work with our partners on
  this task
  pioneer/pʌɪəˈnɪə/nngười
  tiên phong
  They are the pioneers in applying this
  technology
  population/pɒpjʊˈleɪʃ(ə)n/ndân số,
  dân cư
  What is the population of your
  country?
  primary
  school
  /ˈprʌɪm(ə)ri
  skuːl/
  ntrường
  tiểu học
  Children at primary schools have to study English
  as a compulsory subject
  puppet/ˈpʌpɪt/ncon
  rối, bù nhìn
  Water puppet is very famous around the
  world
  ringgit/ˈrɪŋgɪt/nring-git
  (đơn vị tiền tệ của Ma-lai-xi-a)
  Ringgit is the basic monetary unit of
  Malaysia
  secondary
  school
  /ˈsɛk(ə)nd(ə)ri/ntrường
  trung học
  Mary met many new friends on the first day at
  secondary school
  soccer/ˈsɒkə/nmôn
  bóng đá
  Most Americans do not like soccer very
  much
  soccer
  hooligan
  /ˈsɒkə
  /ˈhuːlɪg(ə)n/
  ncôn đồ
  bóng đá
  Soccer
  hooligans have ruined a lot of matches
  soccer
  violence
  /ˈsɒkə
  ˈvʌɪəl(ə)ns/
  nbạo lực
  trong bóng đá
  We are facing with the spreading soccer
  violence
  Tamil/ˈtamɪl/ntiếng
  Ta-min
  Tamil is spoken in South India
  consist
  (of)

  /kənˈsɪst/
  vbao
  gồm, gồm có
  The committee consists of ten
  members
  correspond/kɒrɪˈspɒnd/vtrao
  đổi thư từ
  How often do you correspond?
  impress/ɪmˈprɛs/vgây ấn
  tượng, để lại ấn tượng
  She was really impressed by the beauty of the city
  at night
  take
  turns
  /teɪk
  tə:ns/
  vluân
  phiên
  We took turns to drive home
  vs (=
  versus)
  /ˈvəːsəs/pre.chống
  lại, đấu với
  Today there is a Manchester versus Liverpool
  match  Alpha


Được sửa bởi Alpha ngày Mon Jun 27, 2011 9:16 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:16 am
  Vocabulary English 9
  UNIT2
  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  alternative/ɔːlˈtəːnətɪv/nsự lựa chọn (giữa hai hoặc nhiều khả năng)Caught in the act, he had no alternative but to confess.
  casual/ˈkaʒjʊəl/adjbình thường, không trịnh trọngThese clothes are for casual wear.
  champagne/ʃamˈpeɪn/nrượu sâm-panhChampagne is his favorite drink.
  cross/krɒs/nchữ thập, dấu chéoYou have to leave a cross before the correct answer.
  design/dɪˈzʌɪn/nkiểu dáng, sự thiết kếThis dress has a beautiful design.
  designer/dɪˈzʌɪnə/nnhà thiết kếHe is a talented fashion designer.
  ethnic/ˈɛθnɪk/adjthuộc dân tộc, chủng tộc, bộ tộcThe ethnic communities have contributed to the victory of Vietnam.
  ethnic minority/ˈɛθnɪk mʌɪˈnɒrɪti/ndân tộc thiểu sốThere are a large number of ethnic minorities in this country.
  ethnic group/ˈɛθnɪk gruːp/nnhóm dân tộcHow many ethnic groups do you know?

  fashion/ˈfaʃ(ə)n/nmốt, thời trangShe is never out of fashion.

  fashionable/ˈfaʃ(ə)nəb(ə)l/adjthời trang, đúng mốtIt is fashionable to have short hair nowadays.
  inspiration/ɪnspɪˈreɪʃ(ə)n/nsự cảm hứngI found I was completely without inspiration.
  logical/ˈlɒdʒɪk(ə)l/adjcó lô-gic, hợp lýYour argument is not logical at all.
  loose/luːs/adjlỏng, chùng, rộngThe handle of the saucepan is loose.
  occasion/əˈkeɪʒ(ə)n/ndịp, cơ hộiThat rich man often goes to that place on special occasions.
  on occasion of/ɒn əˈkeɪʒ(ə)n ɒv/ nhân dịpOn occasion of Tet holiday, we went to visit my grandparents.
  pattern/ˈpat(ə)n/nmẫu vẽShe wore a dress with a pattern of roses on it.
  peer/pɪə/nngười cùng tuổi, địa vị, hoặc thứ bậc, bạn cùng họcAfter finishing your essay, give it to your peer to be checked.
  plaid/plad/nkẻ ca rô, kẻ ô vuôngThe girl in plaid skirt is my sister.
  poet/ˈpəʊɪt/nnhà thơOscar Wilde was a famous American poet.
  poetry/ˈpəʊɪtri/nthi caLove is an everlasting theme of poetry.
  rivalry/ˈrʌɪv(ə)lri/nsự ganh đua, sự kình địchThere is an invisible rivalry between the two men.
  stripe/strʌɪp/nsọc, vạch kẻThe pattern of stripe on his shirt makes him look like a zebra.
  embroider/ɪmˈbrɔɪdə/vthêu (hình, hoa văn)She embroidered flowers on the cushion.
  encourage/ɪnˈkʌrɪdʒ/vđộng viên, khuyến khích, kích thíchDo not encourage bad habits in a child.
  fade/feɪd/vlàm phai, làm bạc màuWill this material fade?
  slit/ slit/slit/slɪt/vchẻ, xẻ, rọcHe wore a jacket slit up the back at the party last night.
  tunic/ˈtjuːnɪk/náo dài rộng và chùngMy mother prefers wearing tunics.
  uniform/ˈjuːnɪfɔːm/nđồng phụcShould students wear uniforms at school?  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:23 am
  Vocabulary English 9
  UNIT3
  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  banyan/ˈbanjən/ncây đaWhenever I think of my hometown, the image of a banyan appears in my mind.
  blanket/ˈblaŋkɪt/nchăn, mềnThis old blanket has been along with me since I was a poor student
  blind man's buff/blʌɪnd mans bʌf/ntrò chơi bịt mắt bắt dêBind man's buff is children's favorite game
  buff/bʌf/nngười say mê, thông thạo (một bộ môn)Alan is a tennis buff
  collection/kəˈlɛkʃ(ə)n/nbộ sưu tậpHe won the fashion award for the best collection
  comment/ˈkɒmɛnt/nlời phê bình, nhận xétHis critical comments have contributed to my success
  contest/ˈkɒntɛst/ncuộc thi, cuộc đau tàiThere are more and more beauty contests in Vietnam
  entrance/ˈɛntr(ə)ns/nlối vào, cổngThe entrance to the theatre is full of people
  grocery/ˈgrəʊs(ə)ri/nhàng khô, tạp phẩmWhere can I find the grocery?

  grocery store/ˈgrəʊs(ə)ri stɔː/ntiệm tạp hóaGo to the grocery store, you will find it

  hamburger/ˈhambəːgə/nbánh ham-bơ-gơThis restaurant serves the best type of hamburger
  highway/ˈhʌɪweɪ/nđường cao tốc, quốc lộThere have been many accidents on this highway
  journey/ˈdʒəːni/ncuộc hành trình, chuyến điHe must be very tired after a long journey
  like/lʌɪk/prenhư, giống nhưDoes she look like her sister?
  maize/meɪz/nngô, bắpSome maize will make the soup tasty
  pagoda/pəˈgəʊdə/ chùaOn his tour around Vietnam, Joe has seen a number of beautiful old pagodas
  role/rəʊl/nvai, vai tròTeachers play an important role in education
  route/ruːt/ntuyến đườngHe has been on this route hundreds of times
  bus route/bʌs ruːt/ntuyến xe buýtThe bus route number 16 will take you to the station
  roundabout route/ˈraʊndəbaʊt ruːt/ntuyến đường vòngBecause of the accident, we had to go on roundabout route
  shrine/ʃrʌɪn/nmiếu thờ, điện thờ, amThe pagoda has many shrines
  sightseer/ˈsʌɪtˌsiːə(r)/nngười ngắm cảnh, khách tham quanAll the sightseers are interested in the beauty of this pagoda
  snack/snak/nbữa ăn vội, bữa ăn qua, món ăn nhanhI only have snack at lunchtime
  tip/tɪp/ntiền cho thêm, tiền hoa hồng, tiền boaShe often gives the waiters tips for the good service
  comment/ˈkɒmɛnt/vnhận xét, phê bìnhHe used to comment people aggressively
  entitle/ɪnˈtʌɪt(ə)l, ɛn-/vđặt đầu đề, đặt tựaThey printed an interesting poem entitled "The Apple Tree" in a "News" yesterday
  feed(fed/fed)/fiːd/vcho ănMai is feeding the chickens
  gather/ˈgaðə/vthu hoạch (mùa màng)They're gathering flowers in the field
  lie(lay/lain)/lʌɪ/vnằmDon't lie in bed all morning
  locate/lə(ʊ)ˈkeɪt/vtọa lạc, xác định vị tríThe city located on the banks of a beautiful river
  plough/plaʊ/vcàyPlough the fields before it is too late
  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:29 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 4

  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  advance/ədˈvɑːns/nsự xảy ra trướcYou have to book the film ticket in advance because of the large demand for it.
  campus/ˈkampəs/nkhuôn viên trường họcWe often go for a walk around the school campus when we feel tired after the lessons.
  candidate/ˈkandɪdeɪt/nthí sinh, ứng viênAll of the candidates were ready for the competition.
  detail/ˈdiːteɪl/nchi tiếtGive me more details of the plan.
  explain something in detail/ɪkˈspleɪn ˈsʌmθɪŋ ɪn detail/ giải thích chi tiết điều gìThe students need this exercise to be explained in detail.
  dormitory/ˈdɔːmɪt(ə)ri/nký túc xá, nhà ở tập thểLiving in a dormitory with many other students gives me essential skills.
  edit/ˈɛdɪt/vsửa chữa, tái bảnThe script needs to be edited.
  edition/ɪˈdɪʃ(ə)n/nấn bản, bản inThe dictionary's seventh edition is sold all over the world.
  editor/ˈɛdɪtə/nbiên tập viênOur professional editors have contributed to the success of this program.

  exam/ɪgˈzam/nkỳ thiHave you prepared for the coming exam?

  examination/ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n/nkỳ thiThey are trying their best for the examination.
  written examination/ˈrɪtn ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n/nkỳ thi viếtThe final written examination will be very hard.
  oral examination/ˈɔːr(ə)l ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n/nkỳ thi nóiHe is always worried about the oral examination.
  fee/fiː/nlệ phí, thù laoHe had a lot of troubles paying the tuition fee.
  formal/ˈfɔːm(ə)l/adjtrang trọng, nghi thứcThe formal clothes made him feel unpleasant.
  informal/ɪnˈfɔːm(ə)l/adjthân mật, không trang trọngThe language used in an informal letter is different from that in the formal one.
  grade/greɪd/nlớpI'm in the ninth grade.
  inquiry/ɪnˈkwʌɪri/nsự hỏi thông tinThe secretary wrote a letter of inquiry to ABC company yesterday.
  institute/ˈɪnstɪtjuːt/nviện, học việnIt is difficult to become a student of this famous institute.
  linguistics/lɪŋˈgwɪstɪks/nngôn ngữ họcI studied linguistics in a foreign college.
  linguistic/lɪŋˈgwɪstɪk/adjthuộc về ngôn ngữThese linguistic terminologies are rather difficult.
  reputation/rɛpjʊˈteɪʃ(ə)n/nuy tín, danh tiếngHogwart is a school with an excellent reputation.
  repute/rɪˈpjuːt/vcho là, đồn là, có tiếng tămHe is reputed to be the best doctor in the area.
  scenery/ˈsiːn(ə)ri/nphong cảnh, cảnh vật, cảnh quanWe stopped to admire the scenery.
  award/əˈwɔːd/vthưởng, tặngShe was awarded a scholarship for her excellent study result.
  award/əˈwɔːd/nphần thưởngShe received an award from a famous university for her achievement.
  celebrate/ˈsɛlɪbreɪt/văn mừng, làm lễ kỷ niệmTonight the club will hold a party to celebrate the team's victory.
  celebration/sɛlɪˈbreɪʃ(ə)n/ lễ kỷ niệmThe formal atmosphere covered the celebration.
  weigh/weɪ/vcân nặngHow much do you weigh?
  weight/weɪt/ncân nặngWhat is his weight?
  overweight/ˈəʊvəweɪt/adjthừa cânI'm a little bit overweight.
  underweight/ʌndəˈweɪt/adjthiếu cânYou need to eat more. You are so underweight.
  gain weight/geɪn ʌndəˈweɪt/vtăng cânMary has gained some weights recently.
  put on weight/pʊt ɒn weɪt/vtăng cânIf you eat so much sweet, you will put on your weight.
  lose weight/luːz weɪt/vgiảm cânIn order to lose weight, you should have a good diet as long as doing physical exercises.
  qualify/ˈkwɒlɪfʌɪ/vđào tạoPeople who are well-qualified have chances to get a good job.
  well-qualified/wɛl ˈkwɒlɪfʌɪd/adjcó tay nghề cao, có trình độ chuyên môn caoWe only employ well-qualified people.
  qualification/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/nbằng cấp, chứng chỉ, chuyên mônIt is easy for him to find a good job with such a good qualification.  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:34 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 5

  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  access/ˈaksɛs/nsự tiếp cậnI can not easily get access to the Internet.
  adult/ˈadʌlt/nngười lớn, người đã trưởng thànhEach adult has to pay ten dollars to enter the museum
  article/ɑːtɪk(ə)l/nbài báoThis article was written by a famous journalist.
  article/ɑːtɪk(ə)l/nmạo từThe three articles in English are A, AN, and THE.
  battle/ˈbat(ə)l/ntrận chiến, sự chiến đấuAlmost everyone has heard of Waterloo battle.
  battle field/ˈbat(ə)l fiːld/vchiến trườngHe saw many terrible things in that battle field.
  channel/ˈtʃan(ə)l/nkênh, đài (truyền hình)What is your favorite channel?
  cue/kjuː/nsự gợi ýI can't find the answer to this question. Please give me some cue.

  documentary/dɒkjʊˈmɛnt(ə)ri/nphim tài liệuWe were very impressed by that documentary.

  forum/ˈfɔːrəm/ndiễn đàn, hội thảoShe joined a forum for the exchange of views yesterday.
  government/ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt/nchính phủThe government is urged to create more jobs.
  income/ˈɪnkʌm/nthu nhậpHis income is too low to raise his family.
  informative/ɪnˈfɔːmətɪv/adjcung cấp nhiều thông tinHe is kind to give me such an informative book.
  internet/ˈɪntənɛt/nmạng, mạng máy tính quốc tếIt is popular to use the Internet nowadays.
  remote control/rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/nbộ phận điều khiển từ xaWhere is the remote control of the TV?
  sibling/ˈsɪblɪŋ/nanh, chị, em ruộtI have three siblings in all.
  stage/steɪdʒ/ngiai đoạnThe family is at a critical stage.
  teenager/ˈtiːneɪdʒə/nthanh thiếu niênParents should be aware of teenagers' psychology.
  the media/ðə miːdɪə/nphương tiện truyền thông đại chúngThis is often mentioned in the media.
  communicate/kəˈmjuːnɪkeɪt/vliên lạc, trao đổi thông tinWe communicate with each other by email.
  communication/kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/nsự liên lạc, sự giao tiếpFace to face communication is very important in English teaching and learning.
  deny/dɪˈnʌɪ/vchối, phủ nhậnNobody can deny the benefits of the Internet in our life.
  explore/ɪkˈsplɔː/vtìm hiểu, dò dẫmThis is a chance for me to explore the net.
  leak/liːk/vrò rỉSome important information from the government has been leaked.
  respond/rɪˈspɒnd/vđáp lại, trả lờiShe asked but he didn't respond.
  suffer/ˈsʌfə/vbị, chịu đựng, khổ sở vìDo you suffer from headaches?
  wander/ˈwɒndə/vđi lang thang, đi không định hướngI spent four hours wandering the city.
  town crier/taʊn ˈkrʌɪə/nngười rao tin trên phốIt is very easy to see town criers in that little city.
  variety/vəˈrʌɪəti/nsự đa dạng, trạng thái muôn màuThanks to the development of the media, people have more chances to see the variety of programs.
  virus/ˈvʌɪrəs/nvi-rút, siêu vi khuẩnMy computer is virus-infected.
  website/ˈwɛbsʌɪt/ntrang webThis website has many viewers.
  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:39 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 6


  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  environment/ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt/nmôi trườngIt's time for us to save our environment.
  complain/kəmˈpleɪn/vlời than phiền, sự khiếu nạiHe is always complaining about everything.
  complaint/kəmˈpleɪnt/nbài báoYou have no grounds for complaint.
  deforestation/diːˈfɒrɪsteiʃn/nsự tàn phá rừng, hiện tượng rừng bị tàn pháThere has been spread deforestation recently.
  dump/dʌmp/nbãi đổ, nơi chứaPeople here have to suffer from a disgusting smell from a garbage dump.
  dynamite/ˈdʌɪnəmʌɪt/vthuốc nổUsing dynamite in fishing is illegal.
  fence/fɛns/nhàng rào, rào chắnThere is a green fence around his house.
  fly/flʌɪ/ncon ruồiLook! There is a fly in your cup of coffee.

  fly/flʌɪ/vbayI fly back to London this evening.

  foam/ˈfɔːrəm/nbọtAfter drinking beer, there was foam on his moustache.
  garbage/ˈgɑːbɪdʒ/nrác thảiDon't throw garbage into the river.
  junk-yard/dʒʌŋk jɑːd/nbãi chứa đồ phế thảiOld cars have been moved to the junk-yard in the south of the city.
  leaf/liːf/nlá câyA lot of leaves fell down on the road after a heavy the rain..
  in leaf/in liːf/ đang ra láThe trees in front of my house are in leaf..
  litter/ˈlɪtə/nrác rưởi, bừa bãiPlease do not leave litter.
  questionnaire/ˌkwɛstʃəˈnɛː/nbản câu hỏiPlease complete this questionnaire and return to us.
  pesticide/ˈpɛstɪsʌɪd/nthuốc trừ sâuUsing too much pesticide has caused polluted environment.
  pollution/pəˈluːʃ(ə)n/nsự ô nhiễmEnvironmental pollution is a serious problem.
  raw sewage/rɔː suːɪdʒ/nnước thải chưa qua xử lýMany factories have discharged raw sewage into rivers.
  sand/sand/ncátThey mix sand and cement to make mortar.
  achieve/əˈtʃiːv/vđạt được, dành đượcThe team has achieved a lot of success.
  fine/fʌɪn/vphạt hành chínhHe was fined for dangerous driving.
  minimize/ˈmɪnɪmʌɪz/vgiảm thiểuThe authority must have urgent solutions to minimize pollution
  prohibit/prə(ʊ)ˈhɪbɪt/`vcấm, ngăn cấmSmoking is prohibited here.
  pump/pʌmp/vbơmPlease pump up the tire.
  recycle/riːˈsʌɪk(ə)l/vtái chếìThis envelope is made from recycled paper.
  reuse/riːˈjuːz/vsử dụng lạiThese milk bottles can be reused.
  spoil/spɔɪl/vlàm hỏng, làm hạiThe rain spoiled the performance.
  cover/ˈkʌvə/vche phủ, che đậyThe food is covered with the nylon.
  disappointed/dɪsəˈpɔɪntɪd/adjthất vọngHis parents were disappointed with his result.
  flow/fləʊ/ndòngThis flow of water is into the pond.
  folk/fəʊk/nngười (cách nói thông tục)Her parents are country folk.
  hedge/hɛdʒ/nhàng rào (hàng cây tiếp nhau)This hedge is private.
  mass/mas/nkhối, đốngA mass of clouds covers the sun.
  persuade/pəˈsweɪd/vthuyết phụcIt is not easy to persuade him to do the right things.
  persuasive/pəˈsweɪsɪv/adjmang tính thuyết phụcHis speech yesterday was not persuasive.
  pollute/pəˈluːt/vlàm ô nhiễm, gây ô nhiễmThe explosion polluted the town with dioxin.
  unpolluted/ʌnpəˈluːtɪd/adjkhông bị ô nhiễm, chưa bị ô nhiễmThis river seems to be unpolluted.
  prevent/prɪˈvɛnt/vngăn chặn, phòng chốngLocks won't prevent a burglar from getting in.
  provide/prəˈvʌɪd/vcung cấpThis club provides a good service for this area.
  reduce/rɪˈdjuːs/vlàm giảm, giảmThe number of homeless cases has reduced slightly
  rock/rɒk/nđá, hòn đá, tảng đáThere are dangerous rocks around the island
  row/rəʊ/nhàng (ngang), hàng lốiThere are at least twenty people in the row.
  trash/traʃ/nđồ cũ bỏ đi, đồ vô dụngPut the trash out of the house.
  wrap/rap/vgói, bọc lạiThe book is carefully wrapped.  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:45 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 7
  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  account for/əˈkaʊnt fɔː/vchiếm, là yếu tố củaClothes account for one third of her salary.
  appliance/əˈplʌɪəns/nđồ dùng, dụng cụ gia đìnhHe just bought a new set of domestic electric appliance.
  bill/bɪl/nhóa đơnThe bill for their meal came to £17.
  bulb/bʌlb/nbóng đèn trònThe bulb in the kitchen needs to be changed.
  car pool/kɑː puːl/nnhóm người cùng đi chung một xe hơi;phần đường dành cho xe hơi chở từ hai người trở lênThere is no car pool in this city.
  category/ˈkatɪg(ə)ri/nloại, hạngWe have a various categories of goods here.
  chopstick/ˈtʃɒpstɪk/nchiếc đũaHe finds it difficult to use chopsticks to eat.
  chore/tʃɔː/nviệc vặtYou should help elderly people with their chores.

  conserve/kənˈsəːv/vbảo tồn, duy trì, gìn giữPeople in this city are trying to conserve the historical buildings.

  conservation/kɒnsəˈveɪʃ(ə)n/nsự bảo tồn, sự duy trìThis kind of birds is in conservation.
  consume/kənˈsjuːm/vtiêu dùngPeople consume a good deal of sugar in drinks.
  consumption/kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n/nsự tiêu dùngIndustrialized countries should reduce their energy consumption.
  consumer/kənˈsjuːmə/nngười tiêu dùngIt is necessary to raise consumers' awareness.
  crack/krak/nvết nứt, vết rạnThere is a crack on his car after the accident.
  decade/ˈdɛkeɪd/nthập niên, thập kỷ, thời kỳ mười nămShe has been very famous for a few recent decades.
  drip/drɪp/vnhỏ giọt, rỉ nướcMy house was full of water because the faucet has been dripping for a long time.
  effectively/ɪˈfɛktɪvli/advmột cách có hiệu quảI don't know how to study English effectively.
  efficiency/ɪˈfɪʃ(ə)nsi/nhiệu suất cao, năng suất cao, sự hiệu quảThe reforms will lead to efficiencies and savings.
  energy-saving/ˈɛnədʒi seɪvɪŋ/n(sự) tiết kiệm năng lượngEnergy-saving is very urgent now.
  faucet/ˈfɔːsɪt/nvòi nướcThe faucet in the kitchen needs to be repaired.
  hobby/ˈhɒbi/nsở thíchWhat are your hobbies?
  household/ˈhaʊshəʊld/nhộ gia đìnhMy household bill comes up to twenty dollars.
  infrastructure/ˈɪnfrəstrʌktʃə/ncơ sở hạ tầngIt is necessary to improve the infrastructure for the better traffic system.
  innovation/ɪnəˈveɪʃ(ə)n/nsự đổi mớiWe have seen many technical innovations in industry in recent years.
  install/ɪnˈstɔːl/vlắp đặt, cài đặtA fire extinguisher is being installed in this house.
  label/ˈleɪb(ə)l/vdán nhãnThese products are lebeled before being packaged.
  luxury/ˈlʌkʃ(ə)ri/nsự, đồ xa xỉ, đắt tiềnWe can't afford many luxuries.
  model/ˈmɒd(ə)l/nmẫu, mô hìnhWe would like to have a look at model 321A.
  nuclear/ˈnjuːklɪə/adjthuộc hạt nhânPeople are against the nuclear test in this area.
  ordinary/ˈɔːdɪn(ə)ri/adjbình thường, thông thườngThey are ordinary people like you and me.
  panel/ˈpan(ə)l/nbảng, panôSolar panels are installed on the roof of the house.
  pipe/pʌɪp/nống nướcThe pipes in my house are broken, so water covers all the floor.
  plumber/ˈplʌmə/nthợ sửa hệ thống nướcWe had to call a plumber to repair the pipes.
  profitable/ˈprɒfɪtəb(ə)l/adjcó lãi, đem lại lợi nhuậnUsing solar energy in manufacturing is profitable to all of us.
  quarter/ˈkwɔːtə/nmột phần tưA quarter of the cake was eaten.
  refrigerator/rɪˈfrɪdʒəreɪtə/ntủ lạnhPut the vegetable in the refrigerator.
  receive/rɪˈsiːv/vnhận đượcThank you for the letter I received this morning.
  recent/ˈriːs(ə)nt/adjgần đâyRecent researches have shown that the earth is seriously polluted.
  replace/rɪˈpleɪs/vthay thếMy father replaced the air-conditioner with a fan.
  regularly/ˈrɛgjʊlə/advthường xuyên, đều đặnDoing physical exercises regularly will make you healthy.
  resource/rɪˈsɔːs/nnguồn, nguồn lựcThe important factor to develop the economy is human resource.
  save/seɪv/vtiết kiệm, cứu giúpBecause we paid a lot of money for the electric bill last month, we have to save the electric power.
  separate/ˈsɛp(ə)rət/adjriêng, rời nhau, khác nhauThe children sleep in separate beds.
  scheme/skiːm/nkế hoạch, mưu đồHow is your learning scheme?
  shortage/ˈʃɔːtɪdʒ/nsự thiếu hụtThere is a shortage of water in this area.
  source/sɔːs/nnguồn, nguồn xuất phátHe got this information from different sources.
  suggest/səˈdʒɛst/vgóp ý, đóng góp ý kiếnI suggest you be on time.
  ultimately/ˈʌltɪmətli/advcuối cùng, xét hiệu quả cuối cùng, xét về lâu về dàiUltimately, all the colonies will become independent.
  waste/weɪst/nchất thải, rác, sự lãng phíIt is a waste of time.
  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:49 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 8

  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  acquaintance/əˈkweɪnt(ə)ns/nngười quenShe's my old acquaintance.
  ancient/ˈeɪnʃ(ə)nt/adjcổ, cổ xưa, cổ kínhThe ancient forests were only found in books.
  active/ˈaktɪv/adjtích cực, năng độngHe has an active brain.
  activist/ˈaktɪvɪst/nnhà hoạt độngMr. Anderson is considered the most effective activist in this area.
  apart/əˈpɑːt/nriêng một bên, xa raPut the knife apart from the children.
  celebrate/ˈsɛlɪbreɪt/vlàm lễ kỉ niệm, kỉ niệmMy parents is going to celebrate their silver wedding next month.
  celebration/sɛlɪˈbreɪʃ(ə)n/nlễ mừng, lễ kỉ niệmHis birthday celebration will be next week.
  charity/ˈtʃarɪti/nlòng từ thiện, hoạt động từ thiện, hội từ thiệnIt is an unemployed teacher living on charity.

  compose/kəmˈpəʊz/vsáng tác, soạn thảoThat famous piece of music was composed in 1897.

  compliment/ˈkɒmplɪm(ə)nt/nlời khen ngợi, sự khen tặngShe often gets many compliments from guys.
  compliment/ˈkɒmplɪm(ə)nt/vkhen ngợi, tán dươngHe complimented Erika on her appearance.
  congratulate/kənˈgratjʊleɪt/vchúc mừngThe operators are to be congratulated for the service that they provide.
  congratulation/kəngratjʊˈleɪʃ(ə)n/nlời chúc mừngWe sent our congratulations to the winners.
  considerate/kənˈsɪd(ə)rət/adjân cần, chu đáo, hay quan tâm đến người xung quanhShe is most considerate woman I have ever known.
  decorate/ˈdɛkəreɪt/vtrang trí, trang hoàngThe town was decorated with Christmas lights.
  decoration/dɛkəˈreɪʃ(ə)n/nsự trang trí, sự trang hoàngThe children were eager with the Christmas tree decoration.
  describe/dɪˈskrʌɪb/vmiêu tả, mô tảHe described his experiences in a letter to his parents.
  description/dɪˈskrɪpʃ(ə)n/nsự miêu tả, sự mô tảPeople who had seen him were able to give a description.
  distinguish/dɪˈstɪŋgwɪʃ/vphân biệt, làm cho khác biệtWe must distinguish between two kinds of holiday.
  Easter/ˈiːstə/nlễ Phục sinhEaster is an important holiday in Western countries.
  festival/ˈfɛstɪv(ə)l/nđại hội, lễ hội, liên hoanHe had a chance to take part in the World Youth festival.
  freedom/ˈfriːdəm/nsự tự do, tự doWe do have some freedom of choice.
  generous/ˈdʒɛn(ə)rəs/adjrộng lượng, rộng, hào phóngIt is necessary to improve the infrastructure for the better traffic system.
  groom/gruːm/nchú rểThe groom looked cheerful at the wedding.
  guest/gɛst/nkhách khứa, khách mờiI have two guests coming to dinner tonight.
  hug/hʌg/nôm, ôm chặtPeople kissed and hugged each other.
  humor/ˈhjuːmə/ntính hài hướcHe has a good sense of humor.
  humorous/ˈhjuːm(ə)rəs/adjmẫu, mô hìnhWe had a humorous and entertaining talk.
  Israel/ˈɪzreɪəl/nDo Thái, I-xa-renHe is living in Israel.
  Jewish/ˈdʒuːɪʃ/adjthuộc Do Thái, người Do TháiThere used to be prejudice to Jewish people.
  joyful/ˈdʒɔɪfʊl/adjvui mừng, hân hoan, vui sướngThey are enjoying a joyful piece of music.
  last/lɑːst/vkéo dàiTheir marriage lasted for only a year.
  lunar/ˈluːnə/adjthuộc mặt trăngPeople are preparing for the Lunar New Year.
  miss/mɪs/vnhớ, nhớ mong, nhớ nhungShe missed his parents very much.
  nationwide/ˈneɪʃ(ə)nwʌɪd/adjadvtoàn quốcPolice are looking for him nationwide.
  nominate/ˈnɒmɪneɪt/vghi danh, mệnh danh, chọn, đề cửThe film was nominated for several Oscars.
  occur/əˈkəː/vxảy raThe accident occurred at about 3.30 p.m.
  parade/pəˈreɪd/ncuộc diễu hành, đoàn diễu binh, đám rướcThe children were eager to see the military parade yesterday.
  Passover/ˈpɑːsəʊvə/ n Lễ Qúa hải (của người Do Thái)I have never seen Passover.
  prepare/prɪˈpɛː/vchuẩn bịThe children are preparing for the Halloween.
  preparation/ˌprɛpəˈreɪʃ(ə)n/nsự chuẩn bịThey are making preparation for war.
  predict/prɪˈdɪkt/vdự báo, dự đoán trướcHe predicts that the trend will continue.
  prediction/prɪˈdɪkʃ(ə)n/nsự dự đoán, sự tiên đoánA prediction that economic growth would resume has been made.
  priority/prʌɪˈɒrɪti/nsự ưu tiên, quyền ưu tiềnPriority is given to developing heavy industry.
  satisfied/ˈsatɪsfʌɪd/adjsự thiếu hụtHe's now satisfied with his position.
  slave/sleɪv/nngười nô lệBy the time I was ten, I had become her slave, doing all the housework.
  slavery/ˈsleɪv(ə)ri/nsự nô lệ, cảnh nô lệ, chế độ nô lệSlavery still exists in this country.
  sticky/ˈstɪki/adjdínhHe used his finger to take the rice, so it is very sticky now.
  throughout/θruːˈaʊt/preadvkhắp nơiThe campaign has been spreading throughout the world.
  enhance/ɪnˈhɑːns/vkhắp nơiThe long dress enhances Vietnamese women's beauty.
  Alpha


Được sửa bởi Alpha ngày Mon Jun 27, 2011 10:14 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:53 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 9

  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  abrupt/əˈbrʌpt/adjbất ngờ, đột ngộtI was surprised by the abrupt change of subject.
  battery/ˈbat(ə)ri/nắc quy, pinPlease charge the battery; it is very low now.
  behave/bɪˈheɪv/vcư xử, ứng xử, có cử chỉ, hành độngHe always behaved like a gentleman.
  border/ˈbɔːdə/vtiếp giáp với, giáp vớiThe states border the Black Sea.
  bureau/ˈbjʊərəʊ/nvăn phòng, cơ quan, cụcThe Washington post have a bureau in London.
  can/kan/vđóng hộpThe food is carefully canned.
  carriage/ˈkarɪdʒ/nlễ mừng, lễ kỉ niệmThe king sat on a horse-drawn carriage.
  baby carriage/ˈbeɪbi ˈkarɪdʒ/nxe nôiThe baby was put into a baby carriage.

  Celsius/ˈsɛlsɪəs/vđộ C, độ bách phânWater boils at 100 degrees Celsius.

  coast/kəʊst/nbờ biểnThey sailed further up the coast.
  collapse/kəˈlaps/vđổ, sụp, sập, đổ sậpThe roof collapsed on top of me.
  damage/ˈdamɪdʒ/như hỏng, hỏng hóc, thiệt hại vật chấtThe damage to his car was considerable.
  destroy/dɪˈstrɔɪ/vphá hủy, phá hỏngThe room had been destroyed by fire.
  disaster/dɪˈzɑːstə/ntai họa, thảm họa159 people died in the disaster.
  earthquake/ˈəːθkweɪk/vđộng đấtIt is the most terrible earthquake I've ever seen.
  erupt/ɪˈrʌpt/vphun, phun tràoHot lava erupted from the crust.
  expect/ɪkˈspɛkt/vmiêu tả, mô tảWe expect employers to pay a reasonable salary.
  extensive/ɪkˈstɛnsɪv/adjlớn, rộng lớnIt is an extensive collection of silver.
  fixture/ˈfɪkstʃə/nđồ vật cố định (dùng trong gia đình)The price of the house included many fixtures and fittings.
  flashlight/ˈflaʃlʌɪt/nđèn pinThe children used the flashlight to find a pen under their bed.
  forecast/ˈfɔːkɑːst/nbảng dự báo, chương trình dự báoMy mother always listens to the weather forecast in the evening.
  funnel/ˈfʌn(ə)l/ncái phễuHe poured wine into a bottle through a funnel.
  furniture/ˈfəːnɪtʃə/nđồ đạc, đồ gỗHe decorated his house with expensive furniture.
  highland/ˈhʌɪlənd/nvùng núi, vùng caoShe lives in a highland region of Vietnam.
  ladder/ˈladə/ncái thangMy father asked me to hold a ladder for him.
  latch/latʃ/nchốt, chốt cửa, then cửaThe latch of this house was broken.
  lift/lɪft/vnâng lên, nhấc lênHe lifted his trophy over his head.
  rim/rɪm/nvành, miệng, gọngThe kid ate an egg cup with the gold rim.
  Pacific Rim/pəˈsɪfɪk rɪm/nvùng lòng chảo Thái Bình Dương, vành đai Thái Bình DươngThis area is in the Pacific Rim.
  shift/ʃɪft/vnsự chuyển dịch, sự thay đổiHe shifted a little in his chair.
  snowstorm/ˈsnəʊstɔːm/nbão tuyếtThe snowstorm last month has caused a lot of damage to the residents here.
  thunderstorm/ˈθʌndəstɔːm/nbão có sấm sét và mưa toWe are used to suffering from the annual thunderstorm.
  tidal/ˈtʌɪd(ə)l/adjthuộc thủy triều, do thủy triềuThe two people were looking at the strong tidal currents.
  tide/tʌɪd/nthủy triềuThe rising tide covered the wharf.
  tornado/tɔːˈneɪdəʊ/nlốc xoáy, bão lớnA lot of people died in the tornado yesterday.
  typhoon/tʌɪˈfuːn/nbão nhiệt đớiSuch a terrible typhoon has been spreading over the country.
  volcano/vɒlˈkeɪnəʊ/nnúi lửaThis volcano hasn't erupted for years.
  active volcano/ˈaktɪv vɒlˈkeɪnəʊ/nnúi lửa đang hoạt độngThere are many active volcanoes in Japan.
  extinct volcano/ɪkˈstɪŋkt vɒlˈkeɪnəʊ/ n núi lửa đã tắtThat extinct volcano suddenly erupted yesterday.
  volume/ˈvɒljuːm/nlượng, khối lượng, âm lượngThe volumes of data handled are vast.
  warn/wɔːn/vbáo trước, cảnh báoHis father had warned him of what might happen.
  wave/weɪv/nsóngHe was swept out to sea by a freak wave.
  Alpha


Được sửa bởi Alpha ngày Mon Jun 27, 2011 10:11 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Alpha
HẠ NGHỊ VIỆN
HẠ NGHỊ VIỆN


Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 419
Điểm NHIỆT TÌNH : 919
Ngày tham gia : 14/08/2009
Đến từ : Alpha English Center
Job/hobbies : Hightech
Tâm trang : Good Mood

Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9   Mon Jun 27, 2011 9:58 am
  Vocabulary English 9
  UNIT 10

  WordTranscriptClassAudioMeaningExample
  aboard/əˈbɔːd/advtrên tàu, trên thuyềnThe plane crashed, killing all 158 people aboard.
  alien/ˈeɪlɪən/nadjngười ngoài hành tinh, xa lạ, thuộc nước ngoàiPeople may be shocked in an alien culture.
  aerobics/ɛːˈrəʊbɪks/nmôn thể dục nhịp điệuAerobics is taught in many high schools.
  balloon/bəˈluːn/nkhinh khí cầu, bóng bayHe wants to cross the Pacific by balloon.
  capture/ˈkaptʃə/vbắtThe island was captured by Australian forces in 1914.
  circus/ˈsəːkəs/vxiếc, rạp xiếcThe children enjoyed excellent performances at the circus yesterday.
  claim/kleɪm/vđòi, đòi quyền, nhận là, tự cho làThe employees claim their traveling expenses.
  conclusive/kənˈkluːsɪv/adjđể kết luận, giúp đi đến kết luậnThe findings were conclusive.

  crazy/ˈkreɪzi/adjkhùng, điên khùngThe baby always drives his mother crazy.

  creature/ˈkriːtʃə/nloài sinh vật, sinh vậtE.T is a creature from outer space.
  despite/dɪˈspʌɪt/premặc dùHe went to work yesterday despite his illness.
  device/dɪˈvʌɪs/nthiết bị, dụng cụI can't do anything without a measuring device.
  disappear/dɪsəˈpɪə/vbiến mấtMy wallet seemed to have disappeared.
  evidence/ˈɛvɪd(ə)ns/nbằng chứngThere was no obvious evidence of a break-in.
  exist/ɪgˈzɪst/vtồn tại, sốngHow am I going to exist without you?
  flying saucer/ˈflʌɪɪŋ sɔːsə/nđĩa bayIt is believed that there have been many flying-saucers here.
  gemstone/ˈdʒɛmstəʊn/nđá quýShe has a collection of gemstone in her house.
  grade/greɪd/nphân loại, xếp hạngThis is high-grade steel.
  hole/həʊl/ncái lỗThe dog had dug a hole in the ground.
  imagine/ɪˈmadʒɪn/vtưởng tượng, hình dungI couldn't imagine what she expected to tell them.
  imagination/ɪˌmadʒɪˈneɪʃ(ə)n/nsự tưởng tượng, trí tưởng tượngHer story captured the public's imagination.
  infant/ˈɪnf(ə)nt/ntrẻ con, nhi đồngPeter had their first year at infant school last year.
  meteor/ˈmiːtɪə/nsao băngDoes meteor bring luck?
  microorganism/mʌɪkrəʊˈɔːg(ə)nɪz(ə)m/nvi sinh vậtThere are a large number of microorganism living on the earth.
  mineral/ˈmɪn(ə)r(ə)l/nkhoáng chất, khoáng sảnYour diet should have enough minerals.
  mysterious/mɪˈstɪərɪəs/adjbí hiểmShe was mysterious about herself but said plenty about her husband.
  news/njuːz/ntin tứcI've got some good news for you.
  object/ˈɒbdʒɪkt/nvật thểYou have to leave small objects in your house, or your baby may swallow them.
  planet/ˈplanɪt/nhành tinhI can't imagine life on other planet.
  precious/ˈprɛʃəs/adjquý, quý giá, quý báuLook after my daughter — she's very precious to me.
  prove/pruːv/vchứng minhThe concept is difficult to prove.
  public/ˈpʌblɪk/adjcông cộng, chỗ đông ngườiThe public services here are quite good.
  pull/pʊl/nlực kéo, lực hútI pulled the door shut behind me.
  push-up/pʊʃ ʌp/vhít đấtHis favorite physical exercise is pushing-up.
  round/raʊnd/adjtròn, có hình trònThe grapes are small and round.
  sample/ˈsɑːmp(ə)l/nmẫu, mẫu vậtIt is necessary to give the students some samples of descriptive essay.
  shape/ʃeɪp/nhình dángShe liked the shape of his nose.
  sight/sʌɪt/vnhìn thấy, nhìn tận mắt, mục kíchI've always been scared of the sight of blood.
  soil/sɔɪl/ n đấtIt is very difficult to grow any plant on this type of soil.
  spacecraft/ˈspeɪskrɑːft/ntàu vũ trụThese children have never seen such a huge space craft.
  space-tourist/ˈspeɪskr tʊərɪst/nkhách du lịch vũ trụThey hope that this new service will attract many space-tourists.
  sparkling/ˈspɑːk(ə)lɪŋ/adjlấp lánhI loved her sparkling blue eyes.
  spot/spɒt/nđiểm, chấmLadybirds have black spots on their red wing covers.
  orbit/ˈɔːbɪt/vđi theo quỹ đạoMercury orbits the Sun.
  subject to/ˈsʌbdʒɛkt tuː/adjchịu, bị ảnh hưởng bởiThe price of certain goods is subject to the exchange rate.
  terrify/ˈtɛrɪfʌɪ/vlàm cho sợ hãi, làm cho khiếp đảmThe thought terrifies me.
  trace/treɪs/ndấu vếtThe aircraft disappeared without trace.
  trick/trɪk/ntrò khéo léo, mẹo, kĩ xảoShe had a trick of memorizing certain words and phrases.
  UFO/juːɛfˈəʊ/nvật thể bay lạ, đĩa bayThere have been many UFOs in this area recently.
  unidentified/ʌnʌɪˈdɛntɪfʌɪd/adjkhông nhận dạng được, không rõ tung tích, lạThere is a picture of an unidentified motorcyclist on the wall.
  Alpha
Về Đầu Trang Go down
http://CLCgk.forumotion.net
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Learn Vocabulary English 9     Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

Learn Vocabulary English 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.

- Nếu chèn smiles có vấn đề thì bấm a/A trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn :: »-(¯`v´¯)-» ENGLISH CLUB »-(¯`v´¯)-» :: TIẾNG ANH GIAO TIẾP :: HỌC TỪ VỰNG-
free counters